Projekt- och montageledning

Hyva Mekanik erbjuder professionell projektledning för våra kunder inom materialhantering. Våra erfarna projektledare arbetar tätt tillsammans med dig för att säkerställa ett framgångsrikt projekt.

Projekt och montageledning vid installationer av materialhanteringssystem.

Hyva Mekanik kan bistå med allt i från budgetering och planering av en installation till samordning och ledning under utförandet. Vi har BAS P/U kompetens och stor vana att samordna flera aktörer under projektet.

Besiktning och tillståndskontroller

Hyva Mekanik kan bistå med besiktningar av både nya och befintliga materialhanteringssystem och maskiner, för att bedöma om systemet uppfyller kravställningar gällande kontrakt och maskindirektiv.

Hyva Mekanik kan även erbjuda besiktningar och kontroller på el och styrsystem via samarbetspartners. 

Projekt- och montageledning

Hur hanterar vi projektet?

Kravspecifikation och planering

  • Vi börjar med att förstå dina specifika behov och krav. Tillsammans definierar vi mål, tidslinjer och resurser.

1

Resursallokering och teamkoordination

  • Vi tilldelar rätt resurser till projektet, många gånger behövs specialkompetens inom flera områden. 
  • Vår projektledare samordnar teamet och ser till att alla arbetar mot gemensamma mål

2

Risk- och problemhantering

  • Vi identifierar potentiella risker och utmaningar i projektet. 
  • Genom proaktiv övervakning och snabb problemlösning minimerar vi avvikelser från planen. 

3

Rapportering

  • Vi håller dig informerad genom hela processen. Reguljära möten och rapporter ger dig insikt i projektets framsteg. 

4

Uppföljning

  • Efter projektets slutförande utvärderar vi resultatet och lärdomar. 
  • Vi ser till att du är nöjd med det levererade systemet och erbjuder fortsatt support och underhåll. 

5

Vårt mål är att göra din materialhantering så effektiv som möjligt. Kontakta oss för att diskutera ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.