Konstruktion

Konstruktion

Hyva Mekanik har möjlighet att ta fram ritningar i 2D och 3D och tillverka prototyper till allt från maskinkomponenter, entresoler till att med våra partners leverera färdiga logistiklösningar utformade från grunden efter våra kunders kravställningar. Vi har även möjlighet att utföra hållfasthetsanalyser som beslutsstöd vid dimensionering av komponenter. I vår verkstad kan sedan prototyper tillverkas för testning innan produkten går vidare serietillverkning.

Vad innebär hållfasthetsanalys?

Hållfasthetsanalys handlar om att utvärdera hur komponenter och strukturer reagerar under belastning. Genom hållfasthetsberäkningar undersöks spänningar, deformationer och brottmekanik exempelvis under belastning av yttre krafter som vikt, vind mm för att säkerställa att nya eller befintliga konstruktioner har en tillräcklig säkerhetsfaktor och är säkra att använda eller vistas i eller runt.